DAYDREAM
HOMEABOUT DAYDREAMOUR PRODUCTS AND BRANDSVISIT OUR SHOWROOMNEWSLETTERCONTACT USIMPRINT
1
2
3
4
5
6
7
8
OUR PRODUCTS AND BRANDS
DEDON
KARTELL
LIGNEROSET
ALTLUCIALTERNATIVE
GALLERY VETRI D'ARTE
ITRE
MURANODUE
www.ligne-roset.com
شیوه زندگی آراسته و شیک...

Ligne Roset از حیث به کارگیری هنرمندانه ی پیشروترین استعدادهای هنر معاصر، شناخته شده است و به خریدارشیوه ای از زندگی زیبا و در عین حال جسورانه را ارائه می دهد. این برند فرانسوی، زیبایی مجموعه مبلمان خود را با افزودن وسایل تزیینی، روشنایی، فرش، منسوجات و دیگر کالاهای مناسبتی به حد کمال می رساند.
شاخصه ی بارزی که Ligne Roset را از دیگر تولیدکنندگان متمایز می سازد سرمایه گذاری سنتی وی بر روی همکاری های پویا با طراحان است.
باورعمیق Ligne Roset در طراحی، به همراه سرمایه گذاری و نوآوری فنی، موجب شده است که با طیف وسیعی از طراحان بنام دنیا کار کند و موفقیت های بین المللی عظیمی بدست آورد.

www.ligne-roset.com
facebook
© 2015 DAYDREAM LIVING No 92, 1st Fl., Fayazi St, Vali Asr Ave., Tehran, Iran | Phone: +98 (21) 26 20 38 83 | Fax: +98 (21) 26 20 38 80